Home / Actualitate / Măsuri de prevenirea incendiilor, dispuse cu ocazia sărbătorilor de iarnă de ISU SUCEAVA

Măsuri de prevenirea incendiilor, dispuse cu ocazia sărbătorilor de iarnă de ISU SUCEAVA

Construcţiile/ spaţiile în care se organizează şi se desfăşoară sărbătoarea revelionului; unităţi de cult;

Baza legală:

– Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007;

– Ordinul comun al M.A.I. şi M.C.C.P.N.  nr. 28/2338 din 26 martie/5 august 2009;

– Ordinul comun al M.A.I. şi M.D.R.T.  nr. 118/1709 din 20 mai/10 iunie 2010.

♦ Pentru construcţiile/ spaţiile în care se organizează şi se desfăşoară sărbătoarea revelionului, se impune respectarea următoarelor măsuri:

– numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maxim admisă prevăzută în documentaţiile tehnice;

– să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzător;

– să fie asigurată dotarea cu mijloace de primă intervenţie;

– folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

– maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi;

– în imediata apropiere a brazilor împodobiţi cu instalaţii/ decoraţiuni electrice să nu fie materiale combustibile cum ar fi: perdele, draperii sau orice altceva care s-ar putea aprinde usor;

– să se asigure posibilitatea comunicării cu subunităţile de intervenţie prin mijloace radio sau telefon a tuturor locaţiilor în care sunt organizate revelioane;

– să se asigure rezerve de hrană, apă, medicamente cât şi dotarea cu generatoare de curent în locaţiile izolate din zona montană.

♦ În ceea ce priveşte desfăşurarea slujbelor religioase, este necesar respectarea următoarelor măsuri:

– înaintea începerii activităţilor religioase, personalul clerical să atragă atenţia în ceea ce priveşte folosirea lumânărilor;

– pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, uşile de acces/evacuare nu trebuie să fie blocate sau menţinute încuiate,  pentru asigurarea unei evacuări rapide;

– să fie păstrate libere culoarele de evacuare;

– să se asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie;

– să se verifice instalaţiile de alimentare cu gaze, energie electrică şi mijloacele de încălzire, iar funcţionarea acestora ar fi bine să înceteze odată cu începerea slujbelor.

♦ Pentru a evita producerea unui incendiu care ar avea drept punct de plecare bradul de Crăciun, se impune respectarea următoarelor reguli:

 • Alegerea unui brad proaspăt înainte de montarea şi ornamentarea lui;
 • Nu se vor aprinde artificii sau lumânari în brad sau în apropierea acestuia. Indiferent că este natural sau artificial, acesta se poate aprinde uşor, conducând la incendierea locuinţei/ spaţiului;
 • Nu se vor utiliza instalaţii/ decoraţiuni electrice cu defecţiuni sau improvizate. La plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi se impune decuplarea acestor instalaţii.
 • Nu se va amplasa bradul în apropierea unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire;
 • Pentru decorare se vor folosi cât mai multe globuri din sticlă şi alte ornamente realizate din materiale incombustibile (se recomandă evitarea hârtiei, vatei, etc).

De asemenea tot pentru aceasta perioadă se vor avea în vedere urmatoarele:

* supravegherea jocului copiilor şi asigurarea ca acesta se desfăşoară la vedere şi nu în spaţii închise cum ar fi: poduri, fânare, adăposturi de animale etc.

* nu se vor lăsa minorii singuri, închişi în casă sau alte construcţii.

* eliminarea din jocul lor a artificiilor, petardelor sau a altor materiale pirotehnice.

* supravegherea cu atenţie a colindătorilor pentru că o ţigară aruncată la voia întâmplării de către aceştia, poate provoca adevărate tragedii.

♦ Tradiţionala sacrificare a porcului din perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie să pună în pericol gospodăria. În acest sens se impune respectarea următoarelor reguli:

– locul ales pentru pârlirea porcilor trebuie să fie la o distanţă de siguranţă faţă de construcţii sau depozite de furaje;

– buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor, să fie amplasate la distanţă faţă de arzător, iar furtunele de alimentare să fie prevăzute la capete cu coliere de fixare şi să nu prezinte fisuri;

– pentru creşterea presiunii în butelii, acestea nu vor fi apropiate de flacără;

– pentru orice eventualitate, în imediata apropiere să fie asigurată o rezervă de apă.

– interzicerea pârlirii porcului pe timp de vânt.

Afumătoarele trebuie să fie confecţionate din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi vor fi amplasate la distanţe de siguranţă faţă de restul construcţiilor. Acestea trebuie supravegheate pe toata perioada funcţionării.Comercializarea şi folosirea articolelor pirotehnice de divertisment.

    BAZA LEGALĂ:

 • Legea nr. 126/1995, republicată în 2011;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 536/2002,  modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 95/2011;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 612/2010;

Comercializarea articolelor pirotehnice:

 1. Articolele pirotehnice sunt introduse pe piaţã numai în condiţiile în care:
 1. a) îndeplinesc următoarele cerinţe:

√ Producătorii trebuie sã asigure introducerea pe piaţă doar a articolelor pirotehnice care respectă cerinţele esenţiale de securitate.

√ În cazul în care producãtorul nu este stabilit în Uniunea Europeanã sau Spaţiul Economic European, importatorul articolelor pirotehnice trebuie să asigure conformitatea produselor pirotehnice, făcându-se responsabil în faţa autorităţilor române în legătură cu obligaţiile prevăzute de lege în acest sens.

√ Distribuitorii trebuie să verifice, în special, faptul că articolul pirotehnic poartă marcajul sau marcajele de conformitate impuse şi este însoţit de documentele de certificare.

 1. b) poartă marcajul CE:

Marcajul CE este format din iniţialele „CE” cu grafica modelului prevãzut în anexa nr. 2 la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008.

 1. c) respectă obligaţiile referitoare la evaluarea conformităţii.
 2. În cazul în care un articol pirotehnic poartă marcajul CE în mod nejustificat, Inspecţia Muncii dispune măsurile corespunzãtoare, potrivit legii, împotriva persoanelor care au aplicat marcajul şi informează, în scris, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra deciziilor sale.
 3. În cazul în care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale consideră întemeiată măsura luată la pct. (2), anunţã Comisia Europeanã şi celelalte state membre cu privire la aceasta, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 1016/2004, cu modificările ulterioare.
 4. Introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice care îndeplinesc cerinţele  nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
 5. Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole protehnice din categoria P2.

Folosirea articolelor pirotehnice şi organizarea jocurilor de artificii:

În conformitate cu art. 5, alin. (2) din H.G.R. nr. 536/2002,  modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 95/2011, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995, republicată în 2011, persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în următoarele situaţii:

-între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

– la o distanţă mai mică de 50 metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 metri faţă de cele cu peste patru niveluri;

– la o distanţă mai mică de 500 metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

– la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

– în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

– pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

– la o distanţă mai mică de 500 metri de păduri.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Publicitate

Publicitate
statiedebetoanesisortaresuceava

 

Publicat de: Suceava Info

Alte articole

Săveni: O femeie în vârstă de 75 de ani, din orașul Săveni, a ajuns la spital cu atac de panică după ce și-a văzut o parte din bunurile pe care le avea în bucătăria de vară cuprinse de flăcări.

S-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 10.00, când proprietara a dorit să folosească …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *