Home / Actualitate / OG nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.4 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

OG nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.4 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  • Actul normativ are ca obiect de reglementare prorogarea termenului de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu până la data de 30 septembrie 2017.

  • MAI nu a susţinut prorogarea termenului de obţinere a autorizaţiei de Securitate la incendiu, pentru evitarea percepţiei publice de lejeritate instituţională;

Beneficii:

  • Sprijinul acordat celor care doresc şi manifestă buna credinţă pentru obţinerea acestui act administrativ;

  • Respectarea prevederilor legale privind securitarea la incendiu, de către cei vizaţi, dar, care din motive obiective, nu au reuşit depunerea documentaţiei ori au depus această documentaţie cu întârziere;

  • Evitarea supraaglomerării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă în sarcina cărora revine verificarea documentaţiilor depuse de solicitanţi (inclusiv în teren, pentru asigurarea concordanţei dintre aspectele scriptice şi faptice)

  • Un alt amendament regăsit în actul normativ stipulează faptul că “beneficiarii care au depus până la data de 30 septembrie 2017, documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare, sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017

  • Ulterior datei de 30 septembrie 2017, celor care nu au intrat în legalitate li se pot aplica sancţiuni, conform legii (între 20.000 – 50.000 lei)

  • Cei care au depus solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi documentaţia aferentă nu sunt excluşi de la plata amenzilor, măsura fiind stabilită de către agentul constatator, în funcţie de particularităţile fiecărui caz.

  • Perspective

În ciuda prorogării temenului pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, rămâne nesoluţionată problema autorizării unor categorii de obiective, în special cele publice. Un exemplu în acest sens este situaţia unităţilor de învăţământ. Pentru aceste categorii, având în vedere şi alocările finanaciare asigurate (în special cele prin Programul Național de Dezvolatre Locală) sunt în analiză, la nivelul Guvernului, unele soluţii legislative care să permită efectuarea lucrărilor necesare de conformare la cerinţa de securitate la incendiu şi obţinerea actului administrativ necesar funcţionării în condiţii de legalitate. Exemplu: Beneficiarii care au în derulare investiţii, din foanduri publice sau fonduri europene, pentru conformare la cerinţa de securitate la incendiu, sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de realizare a lucarărilor de construcţie şi obţinerea autorizației de securiotate la incendiu nu depăşeşte 31 decembrie 2017.

Publicat de: Suceava Info

Alte articole

Săveni: O femeie în vârstă de 75 de ani, din orașul Săveni, a ajuns la spital cu atac de panică după ce și-a văzut o parte din bunurile pe care le avea în bucătăria de vară cuprinse de flăcări.

S-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 10.00, când proprietara a dorit să folosească …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *