Home / Actualitate / Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată, urmare a aplicării acestui act normativ din cele 7399 de solicitări pentru 24871 ha, s-au aprobat 3700 pentru 12204 ha

Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată, urmare a aplicării acestui act normativ din cele 7399 de solicitări pentru 24871 ha, s-au aprobat 3700 pentru 12204 ha

În conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere, în anul 2017 instituţia  şi-a îndeplinit sarcinile de bază stabilite de cadrul legislativ care constau din:

Reîmpădurirea suprafeţelor din fondul forestier incluse în clasa de regenerare

În cazul neregenerării în termen a terenurilor forestiere, Codul Silvic prevede la art. 30, o procedură de împădurire silită a terenurilor despădurite, prin somare de către Garda Forestieră, întocmire devize de către ocolul silvic şi împădurire forţată, cu recuperarea sumelor pe cale legală. Procedura de împădurire prevăzuta de lege a fost aplicată de Garda Forestieră Suceava prin transmiterea de somații proprietarilor, verificarea și aprobarea devizelor de împăduriri, în număr de 430 pentru 875 ha. De asemenea s-au întocmit 2 sesizari penale pentru neîmPădurirea în termenul legal aferent suprafeței de 143,6ha.

Creşterea suprafeţelor de păduri şi ameliorarea terenurilor degradate

Pentru anul 2017 au fost incluse în programul realizare al Gărzii Forestiere Suceava împădurirea a 38,9 ha terenuri degradate constituite în perimetre de ameliorare de pe raza judeţului Botoşani și realizate în acest an.

Aplicarea H.G. 864/2016 cu privire la schema „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha. Urmare a aplicării acestui act normativ din nr. Solicitărilor de 7399 pentru 24871 ha s-au aprobat 3700 pentru 12204 ha din care Suceava 583 solicitări pentru 2595ha.

Verificarea documentațiilor pentru acordarea compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă: 40 documentații din care eligibile 27 având valoarea de 1181,374 mii lei.

Verificarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate: 456 documentaţii;

Verificare documentaţii şi eliberare avize pentru depăşirea posibilităţii anuale și pentru derogare de la prevederile amenajamentelor silvice: 128 documentații finalizate cu eliberare de avize;

Verificarea documentaţiilor pentru eliberarea avizelor de biomasă care stau la baza emiterii certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie: au fost eliberate 70 avize;

Verificarea documentaţiilor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere: au fost eliberate 5 avize;

Verificare documentaţii pentru ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier: 5 documentaţii finalizate cu eliberarea de decizii/ avize ;

Verificare documentații pentru scoatere definitivă a terenurilor din circuitul silvic:17 documentații finalizate cu eliberarea deciziilor sau a avizelor;

Verificarea actelor de punere în valoare conform competenţelor:

Dacă în anul 2016 numărul APV-uri verificate a fost de 1265 în anul 2017 acesta a fost de 2400 din care 1800 verificări în județul Suceava. Acest fapt a fost generat de volumul crescut al produselor accidentale respective 876 mii mc comparativ cu 687, 6 mii mc în anul 2016.

Publicat de: Ionel Curcan

Alte articole

Minoră de 15 ani acroșată de un autoturism după ce a fost împinsă de un coleg pe partea carosabilă

GURA HUMORULUI- Minoră de 15 ani acroșată de un autoturism după ce a fost împinsă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *