Home / Actualitate / Raportul Gărzii Forestiere pentru activitatea de control şi implementare în domeniul cinegetic

Raportul Gărzii Forestiere pentru activitatea de control şi implementare în domeniul cinegetic

Atribuţii-realizări activitate de control şi implementare pentru domeniul cinegetic 2017:

a)încheie în condiţiile legii, contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, precum şi actele adiţionale la acestea 3 acte aditionale;

b)îndeplineşte atribuţiile ce decurg prin încheierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice(predare fonduri- 3 fonduri cinegetice, predare terenuri destinate hranei vânatului – pentru 26 fonduri cinegetice);

c) suplimentări de cotă de recoltă –1 solicitare;

d) reaşezarea cotelor de recoltă în condiţiile legii –5 solicitări de reasezare;

e) popularea fondurilor cinegetice cu specii noi de vânat – participare la 2 acţiuni de repopulare cu fazan în judeţele Suceava şi Iaşi;

f)evaluare efective de vânat – s-au efectuat activităţi de către angajaţii cu atribuţii de control din cadrul G.F. Suceava, pentru fondurile cinegetice din 5 judeţe;

g) observaţii la vânat- 8 participări la observaţii la cerb comun, mistreţ, căprior;

h)propuneri, în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, privind mărimea cotelor de recoltă, încheind în acest sens documentele specifice – s-au efectuat activităţi de către angajaţii cu atribuţii de control din cadrul G.F. Suceava, pentru fondurile cinegetice din 5 judeţe;

i) s-au determinat terenuri aflate în proprietatea UAT-rilor şi s-au încadrat pe fonduri cinegetice – 406 primării din jud. Is, Bt, Sv, Nt, Bc, Bn, Hr, Ms;

j) s-au reactualizat fişele fonduri cinegetice din jud. Is, Bt, Sv, Nt, Bc- 180 fişe fonduri;

k) participare comisii pagube- 101 convocări;

– pentru culturile agricole instituţia a fost convocată la un număr de 40 de pagube cu o valoare de 470354,23 lei. Pentru aceste pagube comisiile de constatare nu au aprobat despăgubiri deoarece gestionarii şi proprietarii de culturi nu au respectat prevederile H.G. nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor,

– pentru speciile de interes cinegetic înscrise în anexa nr. 2(urs, lup) instituţia a fost convocată la un număr de 61 de pagube la animale domestice cum ar fi: ovine, caprine, bovine, cabaline.

Documentaţiile întocmite în acest sens au fost transmise la Ministerul Mediului în vederea aprobării şi achitării pagubelor în cauză.

l) participare la acţiuni de recoltare vânat în situaţii excepţionale- 2 solicitări;

m) participare la verificare sesizări- 2 sesizări;

n) Sesizări penale 3:

-sesizare IPJ Neamţ cazuri de braconaj- 1 caz referitor la sesizarea SOR;

-sesizare IPJ Botoşani -1 sesizare referitoare la nerespectarea Regulamentului de organizare şi practicare a vânătorii;

-sesizare IPJ Iaşi -1 sesizare referitoare la nerespectarea Regulamentului de organizare şi practicare a vânătorii.

o) s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale;

p) participare la verificări în raza GF Cluj la solicitarea MAP- gestionarii fondurilor cinegetice din 4 jud. Bn, Mm, Cj, Ab.

r) controale de fond 20.

Publicat de: Ionel Curcan

Alte articole

Minoră de 15 ani acroșată de un autoturism după ce a fost împinsă de un coleg pe partea carosabilă

GURA HUMORULUI- Minoră de 15 ani acroșată de un autoturism după ce a fost împinsă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *