Home / Actualitate / În cursul anului 2018, Garda Forestieră Suceava a efectuat un număr de 1701 controale privind respectarea regimului silvic

În cursul anului 2018, Garda Forestieră Suceava a efectuat un număr de 1701 controale privind respectarea regimului silvic

În total, în cursul anului 2018, pe raza județului Suceava, Garda Forestieră Suceava a efectuat un număr de 1701 controale privind respectarea regimului silvic, respectiv controale în pădure prin patrulări, inspecții parțiale și de fond și controale la exploatările forestiere precum și controale în afara pădurii, respectiv cele privind circulația materialelor lemnoase, activitatea cu materiale lemnoase în instalații de debitat și în depozite, controlul respectării obligațiilor SUMAL și, nu în ultimul rând, respectarea de către operatori a Regulamentului European 995/2010 privind Due Dilligence, prudența obligatorie la achiziționarea materialelor lemnoase. Față de numărul de controale similare desfășurate în anul 2017 s-a înregistrat o creștere de 27% dar ne-am dorit și o creștere calitativă a controalelor efectuate.

S-au efectuat în total 149 de inspecții parțiale sau de fond, prin care s-a inventariat un volum de masă lemnoasă tăiată fără drept de 1991 mc, cu o valoare calculată de 834000 lei. Trebuie remarcat că volumul total de masă lemnoasă inventariat ca tăiat ilegal de către toate instituțiile abilitate, respectiv de către structurile de administrare silvică de Stat sau private, a scăzut cu cca 9% în anul trecut, fiind de 5776 mc în anul 2017 și 5278 în anul 2018. A crescut însă volumul inventariat de către Garda Forestieră Suceava de la 1438 mc în anul 2017 la 1921 mc în anul 2018 (+13%), cu scăderea volumului constatat de către ocoalele silvice de Stat (3734 mc în anul 2017 față de 2768 mc în anul 2018) și păstrarea unui volum similar în constatările ocoalelor silvice private.

Garda Forestieră Suceava a depus la instituțiile abilitate un număr de 32 de sesizări penale pentru tăierea ilegală a unui volum de 999 mc, cu o valoare de 1.115.400 lei, față de 30 de sesizări penale în anul 2017, cu un volum de 1062 mc și o valoare de 375354 lei. Proporția lemnului pentru care s-au solicitat cercetări este de cca 50% din volumul inventariat ca tăiat fără drept, restul volumului imputându-se gestionarilor pădurilor respective.

Numărul controalelor de exploatare forestieră a scăzut de la 135 în anul 2017 la 121 în anul 2018 și au acoperit o suprafață de cca 1600 ha, marea majoritate la ocoale silvice de Stat. Abaterile constatate s-au sancționat prin aplicarea a 44 de amenzi silvice la operatorii economici autorizați pentru exploatarea partizilor verificate, cu o valoare totală de 99000 lei, respectiv o valoare medie de 2250 lei/sancțiune. Dacă numărul controalelor în partizile forestiere a scăzut ușor față de anul 2017, numărul sancțiunilor aplicate a crescut cu peste 50%, de la 29 în anul 2017 la 44 în anul 2018.

S-au efectuat, împreună cu Poliția, un număr de 195 de controale ale circulației materialelor lemnoase, ceea ce înseamnă o dublare a activității respective față de anul 2017, când au fost 93 de controale. S-au constatat 111 contravenții și s-au aplicat amenzi în valoare de 474500 lei față de anul 2017, când s-au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de 104000 lei. S-au confiscat în total cca 1650 mc materiale lemnoase, cea mai mare parte a acestui volum fiind lemn de lucru care circula de la locul de recoltare. În anul 2017 s-au confiscat fizic 3155 mc materiale lemnoase, din care 2518 mc lemn rotund.

Cea mai mare parte a controalelor noastre au fost desfășurate la instalațiile de debitat material lemnos, respectiv 1229 de controale, față de 630 în anul 2017, vizând atât proveniența materialelor lemnoase primite cât și respectarea condițiilor de atestare forestieră în baza cărora operatorii economici adjudecă astfel de lucrări sau aplicarea unui sistem Due Diligence. Programarea la control a operatorilor economici s-a făcut pe baza unui sistem obiectiv de analiză de risc, luând în considerare constatările de la toate controalele anterioare precum și alți factori; fiecare operator economic a primit un scor de risc iar programarea controalelor s-a făcut în ordinea riscurilor identificate. Au fost constatate 353 de situații în care operatorii economici nu au respectat prevederile legale, fiind aplicate amenzi cu o valoare totală de 1.313.500 lei. În anul 2017 s-au aplicat 26 amenzi, cu o valoare totală de 1.008.500 lei. Sancțiunile cele mai greu de suportat de către contravenienți au fost cele complementare, respectiv confiscarea a cca 6600 mc materiale lemnoase, cu o valoare de 2.777.000 lei. Cea mai mare parte a volumului confiscat îl reprezintă aici cheresteaua (3350 mc, 51% din volumul confiscat). În anul 2017 s-au confiscat valoric 3489 mc materiale lemnoase, din care 1825 mc lemn rotund.

O categorie deosebită de controale sunt cele privind îndeplinirea obligațiilor ce decurg din EUTR, efectuate la operatorii economici care pun prima dată pe piața europeană materiale lemnoase. În anul 2018, au fost efectuate 287 de astfel de controale, față de 25 în anul 2017. Garda Forestieră Suceava a profitat de orice oportunitate pentru a oferi consultanță operatorilor în ceea ce privește EUTR. Acolo unde s-a constatat că nu exista implementat un Sistem Due Dilligence, s-a oferit consultanța necesară, s-a acordat un termen de până la 45 de zile și s-a revenit pentru verificarea conformării, ocazie cu care s-a constatat implementarea sistemului DD. În 11 cazuri a fost necesară totuși aplicarea de sancțiuni, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 5000 de lei.

O activitate cu impact major în gospodărirea durabilă a pădurilor este cea de asigurare a pazei pădurilor prin ocoale silvice. Această activitate are două componente, respectiv asigurarea serviciilor silvice pentru proprietarii de pădure identificați și preluarea în pază a pădurilor cu deținători neidentificați. La deținătorii de pădure care nu au asigurate serviciile silvice prin contract s-au trimis notificări privind această obligație iar în cazurile în care nu s-au deținătorii nu s-au conformat, s-au întocmit 109 procese verbale de constatare a contravenției, majoritatea cu avertisment, termen de conformare și revenire. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 2000 lei. În anul 2017 s-au aplicat 31 de astfel de amenzi, cu o valoare de 27500 lei. S-au preluat în pază 758 ha pădure deținute de proprietari identificați, față de 110 ha preluate în anul 2017.

O suprafață de 1428 ha pădure, pentru care nu mai pot fi identificați proprietarii, a fost preluată în pază de ocoalele silvice în baza unor acte de constatare.

Au fost verificate 114 sesizări și reclamații, cea mai mare parte a lor provenind de la persoane fizice.

Situatia comparativă 2017-2018  
Total activitate de control Garda Forestieră Suceava  
Specificatii 2017 2018 %
Nr. contravenţii aplicate de GF pt. neasig. contracte ad-rare/servicii 95 170 179
Valoare amenzi aplicate pt. contravenţii neasig. contracte ad-rare/servicii -lei 82500 23000 28
Valoare amenzi încasate pt. contravenţii neasig. contracte ad-rare/servicii -lei 11000 2000 18
Controale în pd (de fond, parţiale, integritatea pd., păşunat, PSI) – Nr. TOTAL 186 260 140
Nr. infracţiuni tăieri de arbori 101 103 102
Nr. contravenţii tăieri de arbori 5 19 380
Volum tăiat ilegal TOTAL – din care ( mc ) 7034 4845 69
din infracţiuni 6340 3887 61
din contravenţii 6 16 267
nejustificat 682 942 138
material abandonat 5 0 0
Valoarea pagubelor din tăieri ilegale TOTAL – din care ( lei ) 2224710 2843719 128
din infracţiuni, inclusiv prin folosirea ilegală a ciocanului silvic 1986417 2467417 124
din contravenţii 1020 4284 420
nejustificat şi imputat 237273 372018 157
Controlul circulaţiei materialului lemnos – nr. acţiuni 419 430 103
Contravenţii constatate 74 131 177
Valoarea amenzilor aplicate – lei 260000 515500 198
Valoarea amenzilor încasate – lei 62000 68250 110
Material lemnos confiscat TOTAL – din care (mc) 3806 727 19
lemn de lucru 2948 519 18
cherestea 644 124 19
lemn de foc 214 84 39
Pomi de Crăciun confiscaţi – buc. 552 74 13
Controlul instalaţiilor de debitat, depozitelor etc. – Nr. acţiuni TOTAL 1221 1479 121
Contravenţii constatate TOTAL 627 516 82
Valoarea amenzilor aplicate – lei 2007100 1876000 93
Valoarea amenzilor încasate – lei 623750 185750 30
Material lemnos confiscat fizic TOTAL – din care (mc) 739 449 61
lemn de lucru 335 164 49
cherestea 276 115 42
lemn de foc 128 170 133
Mat. lemn. care nu se găseşte confiscat contravaloric TOTAL – d.care (mc) 10562 10108 96
lemn de lucru 4358 3547 81
cherestea 2443 3716 152
lemn de foc 3761 2845 76
Controale de exploatare – Nr. acţiuni TOTAL 510 388 76
Contravenţii constatate 94 122 130
Valoarea amenzilor aplicate – lei 279500 271000 97
Contravenţii aplicate personalului silvic – nr. 33 37 112
Valoarea amenzilor aplicate – lei 54000 112000 207

Publicitate
statie-peco-vicovu-de-sus-euro-tehnic

Publicat de: Ionel Curcan

Alte articole

Foto: Casă de locuit și anexe, mistuite într-un incendiu provocat de un foc de vegetație la Râșca

Un puternic incendiu a cuprins, în această după amiază, o gospodărie din comuna Râșca, compusă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.