Home / Actualitate / Raport privind activitate de implementare și avizare a activității de silvicultură și vânătoare

Raport privind activitate de implementare și avizare a activității de silvicultură și vânătoare

Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicându-se la 437903 ha la data de 01.01.2018. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării și 51,2% din suprafaţa totală a judeţului.

La finele anului 2017 pentru 14736 ha din fondul forestier privat al persoanelor fizice și juridice, reprezentând 16% din fondul forestier privat si 3% din fondul forestier al județului, nu erau asigurate serviciile silvice. În anul 2018 activitatea primordială a vizat asigurarea serviciilor silvice pentru întreg fondul forestier și în special suprafețele de fond forestier cu proprietari neidentificați sau care nu si-au efectuat succesiunea, din județul Suceava.

Prin modificările și completările aduse Codului Silvic – Legea nr. 46/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare s-au instituit reglementări în scopul asigurării serviciilor silvice pentru fodul forestier privat de maximum 30 ha inclusiv.

Instituția noastră a notificat în scris unitățile administativ-teritoriale de pe raza județului Suceava, în total un număr de 63 unități administrativ-teritoriale, pentru preluarea cu servicii silvice a suprafeței de 12776,30 ha pentru care proprietarii nu s-au putut identifica sau pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală. Până la data de 31.12.2018, ocoalele silvice au preluat efectiv cu servicii silvice suprafața totală de 1428,34 ha fond forestier privat de maximum 30 ha inclusiv pentru care proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbatera succesorală,

O altă activitate desfășurată în anul 2018 a fost analiza documentațiilor pentru acordarea ajutoarelor proprietarilor de fond forestier respectiv ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha şi ajutor de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha reglementată de H.G.864/2016.

În județul Suceava, în anul 2018 au fost aprobate un număr de 1622 solicitări cu o valoare totală de 83405.82 lei, valoare prin care s-au decontat costurile serviciilor silvice de la bugetul de stat.

Tot în acestă activitate de acordare a ajutoarelor este inclusă și acordarea compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă reglementată de H.G. 447/2017.

Pentru județul Suceava au fost depuse 24 solicitări cu documentațiile aferente din care 20 au fost avizate pentru suprafața de 578,05 ha, beneficiare a sumelor compensatorii de 195916,68 lei.

Creşterea suprafeţelor de păduri şi ameliorarea terenurilor degradate

În anul 2018 au fost identificate 2 terenuri degradate pe raza județului Suceava, pentru care s-a făcut și proiectarea. S-a făcut recepția unui obiectiv finanțat din fondul de mediu.

În anul 2019 se preconizează a se realiza 2 obiective prin măsura 8.1. – ”Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”.

Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier proprietate privată şi a celor proprietate publică a UAT

La nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2018 suprafața terenurilor destinate împăduririi era de 4619 ha.

În acest sens, în anul 2018 s-au întocmit 279 devize pentru reîmpădurirea a 450 ha proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.

Realizările s-au concretizat în împădurirea a 325 ha fond forestier a persoanelor fizice şi juridice, se arată într-un comunicat emis de Garda Forestieră Suceava

 

Alte activităţi desfăşurate de Direcția Implementare și avizare în cursul anului 2018, pe raza judeţului Suceava

Nr crt

Tipul activității

Nr. acțiuni

1

Verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase

744

2

Avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor

61

3

Verificarea//semnarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate

265

4

Analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat

42

5

Analiza documentaţiilor şi eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

55

6

Decizii și avize de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional

4

7

Analiza documentații pentru avizarea schimbării categoriei de folosință

3

8

Avizare lucrărilor silvotehnice în poligoane Pin Matra

4

9

Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere

18

10

Verificarea şi corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1, 2, 3, 4

12

11

Emitere decizii depășire posibilitate anuală

128

12

Emitere decizii depășire posibilitate decenală

38

13

Avizare documentațiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor silvice

61

14

Avize pentru construcții la mai puțin de 50 m față de fondul forestier

11

15

Avizare PUG şi PUZ

8

Publicitate

Publicitate

 

Publicat de: Ionel Curcan

Alte articole

Foto: Casă de locuit și anexe, mistuite într-un incendiu provocat de un foc de vegetație la Râșca

Un puternic incendiu a cuprins, în această după amiază, o gospodărie din comuna Râșca, compusă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.