Home / Actualitate / Proiectul de parteneriat educațional „Niciodată singur”, activitate desfășurată de părinții și elevii clasei I C de la Școala Gimnazială Nr. 10 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă

Proiectul de parteneriat educațional „Niciodată singur”, activitate desfășurată de părinții și elevii clasei I C de la Școala Gimnazială Nr. 10 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă

„Săptămâna fructelor şi legumelor donate” a fost acțiunea la care au participat elevii clasei I C, sub îndrumarea prof. Valentina Maxim de la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, o acțiune social caritabilă care și-a propus să le formeze deprinderile de socializare, cultivarea dorinţei de a face fapte bune şi a dărui, înţelegerea importanţei prieteniei în viaţă şi a relaţiilor de întrajutorare, precum și îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare şi relaţionare prin integrarea în contexte noi. Activitatea desfășurată este parte din proiectul educațional în parteneriat, cu titlul „Niciodată singur”, din cadrul proiectului cu același nume privind dezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară desfășurat în cadrul școlii și coordonat de doamna Consilier școlar, prof. psih. Daniela Vîrvara.

Elevii s-au deplasat împreună cu părinții la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, având pregătite fructe destinate copiilor din clasele doamnelor profesor educator Doina Ursăciuc și Cristina Mihai. Copiii au reuşit să le citească noilor prieteni textul ”Poveste veselă” arătând cum legumele s-au împrietenit cu fructele, au cântat, au răspuns la ghicitori, s-au jucat și au realizat împreună ”Coșul toamnei” (colorând, decupând și lipind în echipă mixtă fructele și legumele). Astfel s-a încercat o conştientizare a afectivităţii de grup ca suport al prieteniei, formarea/dezvoltarea autonomiei personale a elevilor cu CES prin relaționarea lor cu alți copii.

Toți, atât elevi, cât și părinți, au dovedit o atitudine de înţelegere, acceptare şi respect față de elevii cu nevoi speciale. La final au dăruit fructele pregătite, facând cunoștință și dându-și mâna prietenește.

Prin astfel de acțiuni se încearcă o înlăturare a prejudecăţilor în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice faţă de copiii cu CES, o conștientizare a faptului că dacă vom fi darnici, vom crea o lume mai bună.

Proiectul de parteneriat  educațional ” Niciodată singur” are ca scop formarea deprinderilor de socializare, promovarea dialogului, a comunicării între elevii celor două instituţii şcolare, ca premisă a dezvoltării unor relaţii de toleranţă, lipsite de prejudecăţi, a integrării elevilor cu nevoi speciale în cadrul comunităţii. Acest parteneriat educaţional urmăreşte atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. Copiii sunt antrenaţi în desfăşurarea unor exerciţii moral-civice în vederea modelării raporturilor interumane, dar şi în direcţia realizării propriei identităţi.

Prin activităţile propuse elevii conştientizează şi exersează anumite norme elementare de conduită, practică acţiuni sociale solidare. În cadrul activităţilor desfăşurate, va putea fi analizat modul în care înţeleg copiii regula, corectitudinea, toleranţa, ideea de justiţie, de egalitate, permisibilitatea morală faţă de copiii cu nevoi speciale. De asemenea, prin aceste activităţi vor fi facilitate comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor sarcini, favorizându-se cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă între elevii celor două instituţii şcolare.

În cadrul proiectului, elevii voluntari și cadrele didactice voluntare de la Școala Gimnazială Nr. 10 se vor întâlni lunar pentru desfășurarea unor activități recreative, de relaxare, de petrecere a timpului liber cu elevii beneficiari ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava.

Foto

Video

Publicat de: Ionel Curcan

Alte articole

În perioada 20-21 martie 2018 are loc la Manchester, Marea Britanie, conferinţa finală a proiectului „SMART IMPACT

În perioada 20-21 martie 2018 are loc la Manchester, Marea Britanie, conferinţa finală a proiectului …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *