Breaking News

Ședință a CJSU Suceava privind controalele efectuate la spaţiile de garare ale autoturismelor aflate în imobilele de locuit colective

Ieri, 14 iunie, a avut loc o ședință a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava pe a cărei ordine de zi a figurat și prezentarea concluziilor rezultate din verificările comisiilor de control constituite prin ordin al prefectului:

 • Prezentarea rezultatelor controalelor efectuate la spaţiile de arhivare din cadrul sediilor de primărie aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.
 • Prezentarea rezultatelor controalelor efectuate la spaţiile de garare ale autoturismelor aflate în imobilele de locuit colective.
 • Prezentarea rezultatelor în urma controalelor efectuate la iazurile de decantare şi haldele de steril de pe teritoriul judeţului Suceava.
 • Prezentarea rezultatelor în urma controalelor efectuate pentru verificarea nivelului de salubrizare a cursurilor de apă.

Câteva repere din cadrul materialelor prezentate:

 • În ceea ce priveşte spaţiile de arhivă gestionate de către administraţiile locale din cele 83 UAT -uri din judeţ care au făcut obiectul controlului: Nu este asigurată rezistenţa la foc a pereţilor şi planşeului din cadrul spaţiului de arhivare corespunzătoare densităţii de sarcină termică din acest spaţiu;
 • O parte din instalaţiile electrice se exploatează cu defecţiuni şi improvizaţii (conductori electrici neizolaţi corespunzător);
 • Rafturile sunt confecţionate din materiale combustibile şi neignifugate.
 • Nu există instalaţii de detecţie incendiu şi nici mijloace de măsură şi control ale microclimatului;
 • Prin caracteristicile şi suprafaţa sa, spaţiul de depozitare nu întruneşte parametrii necesari pentru depozitare arhivă conform Normativului spaţiilor de depozitare arhivă;
 • În ceea ce priveşte spaţiile de garare situate la subsolul/demisolul imobilelor de locuit colective:
 • Asociaţia de proprietari nu are organizată urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiei;
 • Investitorul nu a predat asociaţiei de proprietari cartea tehnică după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor;
 • Faţă de planşele aflate în cartea tehnică, s-au constatat modificări de compartimentare. S-au constatat neconcordanţe între situaţia autorizată şi cea din teren;
 • La momentul controlului nu au fost realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcţională între parcaj şi casa scării interioare;
 • Mijloacele de primă intervenţie (stingătoarele tip P6) nu sunt verificate periodic de către persoane fizice/juridice autorizate;
 • Nu au fost montate (parţial) corpuri de iluminat de siguranţă pentru evacuare sau împotriva panicii;
 • După finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat şi obţinut autorizaţia de securitate la incendiu;
 • La momentul efectuării controlului nu era asigurată dotarea cu mijloace tehnice de intervenţie (stingătoare).
 • Instalaţia de stingere cu hidranţi interiori nu a fost verificată periodic de către persoane fizice/juridice autorizate.

Urmare a analizei şi discuţiilor purtate pe marginea constatărilor rezultate ca urmare a verificărilor efectuale la cele şase iazuri de decantare de pe raza judeţului (A-B-C Ostra, Poarta Veche Ostra, Tărnicioara Ostra, Dealu Negru Fundu Moldovei, Pârâul Cailor Fundu Moldovei, Dumitrelu), printr-o hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava vor fi iniţiate demersuri în vederea identificării resurselor financiare suplimentare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de monitorizare a siguranţei obiectivelor în cauză.

,,Verificările pe care le-am dispus la o serie de obiective trebuie privite prin prisma laturii preventive a oricărei activităţi de control. Ceea ce interesează în primul rând este respectarea legii şi înlăturarea deficienţelor într-un timp cât mai scurt posibil, astfel încât probabilitatea de producere a unui eveniment grav să fie redusă cât mai mult posibil.

Mediul de afaceri, dezvoltatorii imobiliari, proiectanţii şi constructorii trebuie să conştientizeze că dezvoltarea urbanistică, firească şi dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare şi fără a pune în pericol utilizatorii şi beneficiarii construcţiilor.

În perioada următoare, vom aduce la aceeaşi masă reprezentanţii constructorilor, Uniunii Arhitecţilor, ai dezvoltatorilor imobiliari şi ai instituţiilor de control cu atribuţii în domeniu, astfel încât fiecare dintre părţi să poată aduce la cunoştinţă problemele, dificultăţile cu care se confruntă. Numai prin dialog, sincer şi corect instituţional, toţi factorii implicaţi vor identifica cele mai bune modalităţi pentru realizarea unor construcţii sigure, care să respecte toate cerinţele impuse de reglementările în vigoare.”, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.

Materialele prezentate pot fi consultate accesând linkurile:

https://sv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/26/2022/06/Conculzii-controale-2022.pdf

https://sv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/26/2022/06/Raport-salubrizare-apa.pdf

Publicitate
edyand

Publicat de: StiriInfoSuceava

Alte articole

Prima ediție AMESTEC – Festivalul unde atingi cerul, își deschide porțile între 26 -28 august 2022, în Fundu Moldovei

Un nou eveniment muzical va avea loc în perioada 26 – 28 august 2022 în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.