ASOCIAȚIA INSTITUTUL BUCOVINA LA BRUXELLES: PRIORITĂȚI PENTRU TINERII NEET ÎN EUROPA

Conferința SEPAL, marcând o etapă importantă în sprijinirea tinerilor NEET din Europa, a avut loc cu succes la Parlamentul European din Bruxelles pe data de 6 noiembrie 2023, fiind organizată de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Sub egida Anului European al Competențelor 2023, evenimentul a adus împreună specialiști, decidenți la nivel european și reprezentanți ai organizațiilor partenere din cadrul proiectului SEPAL, fiind găzduit de europarlamentarul Dragoș Pîslaru, totodată Președinte al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune din cadrul Comisiei Europene.

Evenimentul găzduit la Parlamentul European din Bruxelles a servit drept epicentru pentru dezbateri și discuții centrate pe aspecte legate de sprijinirea tinerilor NEET și integrarea acestora pe piața muncii, reprezentând nu doar reuniunea în același punct a unor voci din domenii variate, ci și un catalizator pentru schimbări concrete. S-a acordat o atenție deosebită dezvoltării și validării competențelor, precum și necesității programelor de învățare la locul de muncă prin stagii de internship și ucenicie plătite, astfel consolidându-se angajamentul pentru edificarea unei societăți care promovează nu doar oportunități egale, ci și sprijin adecvat pentru fiecare membru al comunității.

Conferința SEPAL a reunit peste 50 de participanți din cadrul a 28 de organizații și instituții din țări precum România, Spania, Grecia, Lituania, Polonia, Portugalia, Letonia, Norvegia, Belgia și Italia. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene. Delegația României la Bruxelles a fost reprezentată de instituții și organizații, printre care: Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava și Botoșani, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară România și Asociația Callatis Constanța. În cadrul evenimentului au fost prezenți experți în domeniul educației, formării profesionale, intreprinderi sociale și ocupării tinerilor, creând astfel un cadru propice pentru schimbul de experiențe și dezvoltarea de strategii inovatoare.

Printre invitații speciali care au luat cuvântul pe parcursul conferinței s-au numărat Dragoș Pîslaru, gazda evenimentului, membru al Parlamentului European din partea Renew Europe Group, co-președinte Reper și președinte al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, abordând prioritățile Uniunii Europene pentru tineret, subliniind creșterea alarmantă a tinerilor NEET și necesitatea unor măsuri urgente pentru prevenirea șomajului, Nora Mehsen, reprezentant al Granturilor SEE și Norvegiene Programul Youth Employment, ofițer de sector și manager de program pentru cooperare transnațională, egalitate, justiție și muncă decentă în cadrul EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb), făcând o introducere a Programului Youth Employment, subliniind faptul că acest program ar trebui replicat la nivel european, dar și importanța învățării la locul de muncă prin stagii de ucenicie plătite pentru tineri, Beatrice Biolcati Rinaldi din partea Comisiei Europene, DG EMPL (Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune; Unitatea B3 – Educație Vocațională și Instruire), prezentând Pact4Skills și EAfA (Alianța Europeană pentru Ucenicii), Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina fiind membru activ a celor două inițiative, Grethe Haugoy, expert în învățare continuă, angajare și incluziune, care a realizat o analiză a modelului inovativ SEPAL, bazat pe dovezi și a conceptului WISE (engl. Work Integration Social Enterprise; ro. Integrare la locul de muncă în cadrul întreprinderilor sociale), Joao Albuquerque, membru al Parlamentului European, provenind din Portugalia, conturând importanța stagiilor de ucenicie și internship plătite pentru tinerii din Europa și Felicitas Kresimon, secretar general al Social Firms Europe CEFEC, prezentând Rezoluția semnată în cadrul celei de-a 37-a Conferințe Anuale a Social Firms Europe CEFEC, de către delegați din 17 țări membre ale UE, inclusiv consorțiul SEPAL, emisă către Comisia Europeană. Această rezoluție solicită crearea unui Plan de Acțiune pentru facilitarea incluziunii socio-profesionale a grupurilor marginalizate, precum tineri NEETs, migranți, refugiați, persoane cu dizabilități, dar și alte categorii de persoane defavorizate pe piața muncii din UE.

Organizațiile partenere din cadrul proiectului SEPAL, și anume Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din România, Fundació Privada Pere Closa din Spania, Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, VšĮ din Lituania, KoiSPE Diadromes/ ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές din Grecia și KOMES Fundacja din Polonia au prezentat rezultatele semnificative obținute în cadrul proiectului. În prezentările lor, cei 5 parteneri au subliniat cu fermitate importanța eforturilor colective în crearea unui mediu incluziv și de sprijin pentru tinerii vulnerabili, având un impact durabil în construirea unei societăți echitabile și incluzive.

În cadrul conferinței s-a transmis un puternic mesaj din partea președintelui Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, domnul Petru-Vasile Gafiuc, pentru o Europă solidară, pledând pentru accesul universal la oportunitățile de învățare la locul de muncă destinate tinerilor NEET. În lumina unei creșteri alarmante a numărului de tineri NEET în Europa, s-a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru a preveni o creștere semnificativă a șomajului în rândul acestei categorii. Propunerile concrete discutate în cadrul evenimentului au inclus promovarea învățării la locul de muncă, îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile de învățământ și birourile de ocupare a forței de muncă, și acordarea unor finanțări pentru serviciile de sprijin pentru ocuparea tinerilor. De asemenea, s-a conturat importanța investițiilor în educație, dezvoltarea abilităților la locul de muncă și sprijinul pentru inițiativele verzi. În acest context, s-a făcut un apel explicit pentru înființarea unui Fond European dedicat programelor de ucenicie, cu caracter flexibil și adaptabil la condițiile locale. Mai mult decât atât, s-a recomandat implicarea activă a întreprinderilor sociale în implementarea programelor de ucenicie, având în vedere resursele lor existente și scopul social pe care îl servesc.

Proiectul SEPAL, desfășurat pe parcursul a cinci ani, reprezintă un exemplu elocvent al colaborării eficiente între cinci organizații europene din România, Spania, Lituania, Grecia și Polonia, rezultatele obținute fiind următoarele:

 • 2.706 de tineri NEET au fost înregistrați pe platforma SEPAL;

 • 870 de tineri NEET au primit servicii suport pentru angajare, dintre care 464 au accesat stagii de învățare la locul de muncă, iar 259 s-au bucurat de succesul de a obține un loc de muncă;

 • 5 experți WISE (engl. Work Integration Social Enterprise; ro. Integrare la locul de muncă în cadrul întreprinderilor sociale) au jucat un rol important în sprijinirea și îndrumarea tinerilor NEET, aducând contribuții semnificative la dezvoltarea lor personală și profesională;

 • 30 de mentori/ coach au fost pregătiți în cadrul a trei sesiuni de instruire de 5 zile în Polonia, Spania și România, consolidând astfel rețeaua de susținere pentru tinerii NEET;

 • Peste 50 de organizații și instituții la nivel local, regional și național din cele 5 țări partenere au format așa numitele Local Stakeholders Committees, reflectând un sprijin amplu în comunitățile respective;

 • Platforma SEPAL concepută cu scopul de a facilita accesul tinerilor NEET și a specialiștilor la servicii și resurse utile;

 • Resurse precum Cartea Evaluării (engl. Evaluation Boook), Cartea Ucenicului (engl. Apprenticeship Book), Cartea Albă SEPAL (engl. SEPAL White Book), Coaliția SEPAL (engl. SEPAL Coalition), Cartea instruirii la locul de muncă (engl. Work-based training book) și Cartea Inovației (engl. Innovation Book) au fost elaborate pentru a împărtăși bune practici și a oferi sprijin tinerilor NEET;

 • 3 academii pentru tinerii NEET în colaborare cu Social Firms Europe CEFEC, în România, Lituania și Grecia, care au evidențiat importanța antreprenoriatului social în dezvoltarea acestora;

 • Certificarea a aproximativ 300 de NEETs în cadrul cursurilor dedicate îmbunătățirii competențelor digitale și antreprenoriale;

 • Utilizarea realității virtuale (VR) în furnizarea serviciilor de sprijin pentru angajare a oferit tinerilor NEET o experiență realistă și practică în diferite domenii de activitate;

 • 10 tineri NEET au primit sprijin pentru a-și dezvolta propriile afaceri, având acces la oportunități de finanțare din partea Fondului Social European (ESF);

 • Crearea de sinergii între 25 de proiecte finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene Programul Youth Employment și schimb de bune practici, organizând 10 evenimente online și 3 întâlniri față-în-față „Let’s NEET together!”.

Aceste rezultate demonstrează angajamentul și impactul pozitiv al proiectului în transformarea vieților acestor tineri, creând noi oportunități și perspective în societatea actuală.

Conferința SEPAL a evidențiat importanța colaborării la nivel european în rezolvarea problemelor sociale și de ocupare a forței de muncă. A fost un eveniment de mare importanță, aducând în prim-plan necesitatea consolidării sprijinului pentru tinerii NEET din întreaga Europă.

Publicat de: infosuceava

Alte articole

Două case distruse de un puternic incendiu izbucnit la 4.00 dimineață

Duminică dimineață, la ora 4.00, ISU Suceava a fost sesizat că are loc un incendiu …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.